Vizyon

Gençlerin hak ihlali yaşamadığı ve yaşanılan sorunların çözümünde ilgili paydaşlardan hızlı yanıt aldığı, toplumda gençlerin gençler tarafından yeterli oranda aktif temsiliyetinin sağlandığı bir geleceğe ve yönetim anlayışına sahip olmaktır.

Devamı Icon

Misyon

Gençlik Hakları, Gençlik Katılımı ve İnsan Hakları alanlarında ülkemiz gençlerinin bizzat yaşadığı sorunları, gördüğü problemleri ve hak ihlallerini açık, şeffaf, yenilikçi, güvenilir ve gençlerden taraf şekilde toplumun geneline ve ilgili paydaşlara karşı dile getirmek.

Devamı Icon

İlke ve Değerler

PAY Gençlik Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda ve attığımız adımlarda bağlı olduğumuz ilke ve değerler var. PAY'ımıza düşeni YAP'arken bu ilke ve değerleri göz önünde bulunduruyoruz. İlke ve değerlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı Icon

PAY Gençlik ne yapar ?

PAY Gençlik’in başlıca amacı, gençlerin kişisel gelişiminin tam olarak sağlanması ve gençlerin yaşadığı sorunların görünür hale getirilmesidir. PAY, gençlerin kendi bölgelerinde veya ülke çapında yaşadığı sorunları çeşitli yöntemlerle tespit ederek ve sorunların çözümü için ilgisi olan kurumlarla iletişim kurarak; gençler ve ilgili kurumlar arasında bir köprü oluşturmak için çalışır. Bunun yanında gençlerin, karar alma mekanizmalarında tam temsilinin sağlanarak gençlerin sorunlarının gençlerin kendisi tarafından dile getirilip, çözüme kavuşturulması adına çalışır. Gençlerin yetkin bireyler olarak toplumun ve hayatın her alanında yer alması için çeşitli kişisel ve sosyal gelişim programları da uygulayan PAY Gençlik dün olduğu gibi bugün ve yarın da sadece gençlerden taraf şekilde çalışmalarına devam edecektir.

Devamı... Icon

Bağış Yap

PAY Gençlik Derneği kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Bu sebeple çalışmalarımızı çeşitli projelerden elde edilen hibelerle veya siz bağışçılarımızın desteği ile gerçekleştirebiliyoruz. Tüm gelir ve giderlerimizi her yıl web sitemiz üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde açıklıyoruz, açıklamaya devam edeceğiz. Buna ek olarak yasal yükümlülüklerimiz gereği İçişleri Bakanlığı Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile de her yıl bütçe raporlarımızı paylaşıyor ve denetimden geçiyoruz.

Bağış Yap Icon
Sorun Bildir

Bir Sorunum Var!

Sorun Bildir
Sorun Bildir

Bir genç olarak şehrinde, bölgende, ülkende veya global ölçekte herhangi bir toplumsal konuda sorun mu yaşıyorsun veya gençlerin genel olarak bir konudan olumsuz etkilendiğini mi düşünüyorsun?

Düşüncelerini bizimle paylaşabilirsin. Bu sorunun çözümü için PAY'ımıza düşeni YAP'maya hazırız!

Sorun Bildir butonu, gençlerin gözlemlediği ve belki de doğrudan etkilendiği toplumsal sorun üzerinde çalışmaya başlamamız için en temel başlangıç noktasıdır. Paylaşımın sonucunda ilgili sorun ile geniş kapsamlı araştırmalar yapacak, ilgili sorun hakkında ön raporlar ve çözüm önerileri geliştireceğiz.

Sorun Bildir! Icon